gantep.edu.trGaziantep üniversitesi

gantep.edu.tr Profile

gantep.edu.tr

Title:Gaziantep üniversitesi

Description:Gaziantep üniversitesi Gaziantep üniversitesi GAZ?ANTEP üN?VERS?TES? English H GAüN HASTANELER? GAüN KüTüPHANE GAüN Hakk?nda GAüN Y?netimi Y?netim Y?netim Kurulu Senato Genel Sekreterlik Kararlar Gene

Keywords:gaziantep üniversitesi, gaün, gaziantep, gantep.edu.tr, gaziantep.edu.tr, lisans, ?nlisans, yükseklisans, enstitü, mühendislik, t?p, fen, edebiyat, fakülte, akademik, gaüntv, ??renci, üniversite

Discover gantep.edu.tr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

gantep.edu.tr Information

Website / Domain: gantep.edu.tr
Website IP Address: 193.140.136.16
Domain DNS Server: ns2.bim.gantep.edu.tr,ns1.bim.gantep.edu.tr,ns3.bim.gantep.edu.tr

gantep.edu.tr Rank

Alexa Rank: 59976
existsite Rank: 7
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gantep.edu.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $60,824
Daily Revenue: $166
Monthly Revenue: $4,999
Yearly Revenue: $60,824
Daily Unique Visitors: 15,331
Monthly Unique Visitors: 459,930
Yearly Unique Visitors: 5,595,815

gantep.edu.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
gaziantep üniversitesi 3 1.03%
gaün 13 0.81%
gaziantep 10 1.42%
gantep.edu.tr 1 0.20%
gaziantep.edu.tr 0 0.00%
lisans 0 0.00%
?nlisans 0 0.00%
yükseklisans 0 0.00%
enstitü 1 0.11%
mühendislik 0 0.00%
t?p 0 0.00%
fen 2 0.09%
edebiyat 0 0.00%
fakülte 3 0.33%
akademik 1 0.12%
gaüntv 0 0.00%
??renci 6 0.66%
üniversite 7 1.10%

gantep.edu.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.20 (Unix) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.6.27
Date Sat, 24 Feb 2018 23:26:08 GMT

gantep.edu.tr Traffic Sources Chart

gantep.edu.tr Alexa Rank History Chart

gantep.edu.tr aleax

gantep.edu.tr Html To Plain Text

Gaziantep üniversitesi Gaziantep üniversitesi GAZ?ANTEP üN?VERS?TES? English H GAüN HASTANELER? GAüN KüTüPHANE GAüN DERG?LER? GAüN Hakk?nda GAüN Y?netimi Y?netim Y?netim Kurulu Senato Genel Sekreterlik Kararlar Genel Bilgiler ?z Tarih?e E?itim ve Ara?t?rma Kampüs Ya?am? 360o Kampüs Sanal Tur Tan?t?m Filmi Tan?t?m Bro?ürü Gaziantep ?ehri Gaziantep Gaziantep Tarihi Gaziantep Kültürü Co?rafi Konum Sosyal Ya?am Tarihi Yerleri Gaziantep Sanayii Kurumsal Kurumsal Kimlik K?lavuzu Kurumsal Logo Stratejik Plan (2015-2019) Faaliyet Raporu (2015-2016) 2016 ?dare Faaliyet Raporu Kurum ?? De?erlendirme Raporu Bilgi Edinme Bilgi Edinme Hakk? Kanunu Y?netmelik Ba?vuru Formu - Ger?ek Ki?i Ba?vuru Formu - Tüzel Ki?i Ba?bakanl?k ?leti?im Merkezi Akademik Fakülteler MüHEND?SL?K TIP FEN-EDEB?YAT ?KT?SAD? VE ?DAR? B?L?MLER GAZ?ANTEP E??T?M D?? HEK?ML??? M?MARLIK ?SLAH?YE ?KT?SAD? VE ?DAR? B?L?MLER GüZEL SANATLAR SA?LIK B?L?MLER? N?Z?P E??T?M HUKUK ?LAH?YAT ?LET???M HAVACILIK VE UZAY B?L?MLER? TUR?ZM Yüksekokullar TüRK MUSIK?S? DEVLET KONSERVATUARI BEDEN E??T?M? VE SPOR YABANCI D?LLER S?V?L HAVACILIK Meslek Yüksekokullar? TEKN?K B?L?MLER SOSYAL B?L?MLER N?Z?P SA?LIK H?ZMETLER? TUR?ZM VE OTELC?L?K O?UZEL? NAC? TOP?UO?LU NURDA?I ISLAH?YE ARABAN Enstitüler FEN B?L?MLER? SA?LIK B?L?MLER? SOSYAL B?L?MLER E??T?M B?L?MLER? Rekt?rlü?e Ba?l? Birimler ATATüRK ?LKELER? VE ?NKIL?P TAR?H? BEDEN E??T?M? VE SPOR ENFORMAT?K TüRK D?L? YABANCI D?LLER 15 TEMMUZ YERLE?KES? ?dari Genel Sekreterlik / Daire Ba?kanl?klar? / Müdürlükler GENEL SEKRETERL?K HUKUK Mü?AV?RL??? B?LG? ??LEM DA?RE BA?KANLI?I ?DAR? VE MAL? ??LER DA?RE BA?KANLI?I KüTüPHANE VE D?KüMANTASYON DA?RE BA?KANLI?I ??RENC? ??LER? DA?RES? BA?KANLI?I PERSONEL DA?RES? BA?KANLI?I SA?LIK KüLTüR VE SPOR DA?RE BA?KANLI?I STRATEJ? GEL??T?RME DA?RE BA?KANLI?I YAPI ??LER? ve TEKN?K DA?RE BA?KANLI?I BASIN YAYIN HALKLA ?L??K?LER MüDüRLü?ü D?NER SERMAYE ??LETME MüDüRLü?ü Ar-Ge ??RET?M üYES? YET??T?RME PROGRAMI ( ?YP ) GAüN DERG?LER? ARA?TIRMA ve UYGULAMA MERKEZLER? ??renci YABANCI D?LLER / UZAKTAN E??T?M TüRK D?L? & ATATüRK ?LKE VE ?NKIL?P TAR?H? / UZAKTAN E??T?M ??RET?M üYES? YET??T?RME PROGRAMI ( ?YP ) ENGELL? ??RENC? B?R?M? ERASMUS / ULUSLARARASI ?L??K?LER OF?S? FARAB? DE????M PROGRAMI MEVLANA DE????M PROGRAMI ULUSLARARASI ?GRENC? AKADEM?K TAKV?M D?PLOMA EK? KüLTüR MüDüRLü?ü ( ??RENC? TOPLULUKLARI ) ??RENC? ??LER? TANITIM REHBERL?K VE DANI?MA BüROSU BOLOGNA B?LG? S?STEM? Bili?im Servisleri Bilgi ??lem Merkezi Public File Server ?nternet Bilgi Sistemi Personel Bilgi Sistemi IP/MAC GU-BIM Kullan?m Politikas? EBYS Bilgilendirme ?ifre De?i?tirme Formu AKADEM?K WEB-MAIL ??RENC? WEB-MAIL E-REHBER H?zl? Eri?im SEY?RTEPE E??T?M ve UYGULAMA MERKEZ? GAüN HASTANELER? HABER BüLTEN? KAL?TE GüVENCE B?R?M? HAYVAN DENEYLER? YEREL ET?K KURULU ( HADYEK ) ATATüRK KüLTüR MERKEZ? KL?N?K ARA?TIRMALAR ET?K KURULU ?AH?NBEY AR?. VE UYG. HASTANES? D?NER SERMAYE ??LETME MüDüRLüGü DI? BA?LANTILAR ??renci E-KAYIT Güncel ??renci Personel ?lan/Kadro +Kampüs ?zel / Ya?am 04 Nisan F?ZYOTERAP? YüKSEK L?SANS ??RENC?LER?N?N D?KKAT?NE 03 Nisan N?roloji Yo?un Bak?m ve ?nme Merkezi A??l??? 04.04.2017 31 Mart A?F SINAV DUYURUSU 24 Mart Atatürk üniversitesi A??k??retim Fakültesi Gaziantep ?l S?nav Koordi... 20 Mart GAZ?ANTEP üN?VERS?TES? GAZ?ANTEP E??T?M FAKüLTES? PEDAGOJ?K FORMA... 15 Mart ?zel Umre Program? Tümü | 43 Adet 30 Mart Yüksek??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü?ü 16 Mart 667 KHK ?LE KAPATILAN YüKSEK??RET?M KURUMLARINDAN üN?VER... 13 Mart Erasmus & Mevlana Yabanc? Dil S?nav Sonu?lar? 28 ?ubat GAZ?ANTEP üN?VERS?TES? L?SANSüSTü E??T?M,??RET?M ... 27 ?ubat 2016 Y?l? Birim Faaliyet Raporu 25 Ocak ARAP?A ULUSLARARASI E??T?M PROGRAMI BüTüNLEME SINAVI NOT ... Tümü | 11 Adet 13 Mart Ba?ka Kurum-üniversitede ders verecek ??retim eleman? onay formu 19 Ocak 2016 YILI PERSONEL DA?RES? BA?KANLI?I'NIN B?R?M FAAL?YET RAPORU 17 Kas?m YABANCI UYRUKLU PERSONELE ?L??K?N 10 Eylül Yüksek??retim Kalite Güvencesi Y?netmeli?i hakk?nda 11 Haziran AKADEM?K YüKSELME VE ATANMA KR?TERLER? 23 May?s Yüksek??retim Kurulu Ba?kanl???n?n Ders Yükleri hakk?nda Tümü | 15 Adet ?lan / Kadro Duyurusu Bulunmamaktad?r. üniversitemize ait ?lan ve Kadro duyurular?n? buradan takip edebilirsiniz. 07 Nisan VEFAT 07.04.2017 05 Nisan Vefat 05.04.2017 28 Mart Vefat 28.03.2017 27 Mart Vefat 27.03.2016 Tümü | 8 Adet EMEKL? OLAN ve VEFAT EDEN PERSONEL?M?Z Canl? Yay?n ??in T?klay?n?z Etkinlik Takvimi Yakla?an Etkinlikler Tüm Etkinlik Listesi 4/7/2017 4/7/2017 4/7/2017 4/7/2017 4/8/2017 4/9/2017 4/10/2017 4/13/2017 4/14/2017 4/14/2017 4/14/2017 4/15/2017 4/17/2017 4/17/2017 4/18/2017 4/19/2017 4/19/2017 4/19/2017 4/20/2017 4/20/2017 4/20/2017 4/21/2017 4/21/2017 4/22/2017 4/23/2017 4/24/2017 4/24/2017 4/24/2017 4/24/2017 4/25/2017 4/25/2017 4/26/2017 4/26/2017 4/27/2017 4/28/2017 4/28/2017 4/29/2017 4/29/2017 4/29/2017 4/30/2017 5/1/2017 5/2/2017 5/4/2017 5/5/2017 5/5/2017 5/6/2017 5/6/2017 5/6/2017 5/7/2017 5/7/2017 5/8/2017 5/9/2017 5/9/2017 5/9/2017 5/10/2017 5/10/2017 5/11/2017 5/11/2017 5/11/2017 5/12/2017 5/12/2017 5/12/2017 5/12/2017 5/13/2017 5/13/2017 5/14/2017 5/15/2017 5/16/2017 5/16/2017 5/17/2017 5/17/2017 5/18/2017 5/18/2017 5/19/2017 5/20/2017 5/20/2017 5/21/2017 5/22/2017 5/23/2017 5/24/2017 5/26/2017 07 Nisan "Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik" Panel 07 Nisan "Anadolu Ate?i" Dans G?sterisi 07 Nisan ''Etkinlik'' 07 Nisan ''?nnoCampus'' 08 Nisan "Aikido Sporu ve Teknikleri" Konferans GAüN'de Neler Var? Panel Dans G?sterisi E?itim Konferans Sempozyum Seminer Konser Kurs Kurs Kurs Konferans HABER Merkezi ? 05.04.2017 GAüN’de Milli E?itim Bakan? Dr. Y?lmaz’a Davullu-Zurnal? Kar??lama 05.04.2017 Bakan Y?lmaz: Gaziantep üniversitesi’ni tebrik ediyorum 05.04.2017 GAüN’lü Azeri Prof. Dr. Babek Kurbanov 40. Kitab?n? Yay?nlad? 04.04.2017 GAüN ??retim Elemanlar?ndan Karma Sergi 04.04.2017 GAüN’de Otizmli ü? Piyanistten Muhte?em Konser 04.04.2017 Türkiye’nin 4’üncü, N?roloji Yo?un Bak?m ve ?nme Merkezi t?renle hizmete a??ld? 04.04.2017 TDP ??rencilerinden Otizm Fark?ndal?k Günü Etkinli?i 03.04.2017 TDP’den ??rencilere Kimyay? Sevdiren Proje 03.04.2017 2017 ANESIAD FUARI DüZENLENEN T?RENLE A?ILDI 29.03.2017 Aybey’den ??rencilere Alt?n ??ütler #gaun sosyal medya'da GAZ?ANTEP üN?VERS?TES? Adres üniversite Bulvar? 27310 ?ehitkamil - Gaziantep, TüRK?YE Tel +90 (342) 360 1200 & +90 (342) 317 1000 Faks +90 (342) 360 1013 E-posta bilgi@gantep.edu.tr Tasar?m ~ GAüN Bilgi ??lem WebGrubu

gantep.edu.tr Similar Website

Domain WebSite Title
gaziantep.edu.tr Gaziantep üniversitesi
gaunhastaneleri.com Gaziantep üniversitesi Hastaneleri
erciyes.edu.tr Erciyes üniversitesi Erciyes üniversitesi
okan.edu.tr Okan üniversitesi - Okan üniversitesi
gaziantepisrehberi.com Gaziantep - Gaziantep Firma Rehberi
gaziantepgunes.com Gaziantep Güne? Gazetesi | Gaziantep Haber | Gaziantep Haberleri
marmara.edu.tr Marmara üniversitesi
pau.edu.tr Pamukkale üniversitesi
sabanciuniv.edu Sabanc? üniversitesi
karatekin.edu.tr Karatekin üniversitesi
anadolu.edu.tr Anadolu üniversitesi
gop.edu.tr Gaziosmanpa?a üniversitesi
sakarya.edu.tr Sakarya üniversitesi
uludag.edu.tr Uluda? üniversitesi
gazi.edu.tr Gazi üniversitesi
kocaeli.edu.tr Kocaeli üniversitesi
kafkas.edu.tr Kafkas üniversitesi
halic.edu.tr Hali? üniversitesi